Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -1 -Υ.Π.ε. Εθνικό σύστημα υγείας
Τηλέφωνα νοσοκομείου
Τηλέφωνα Νοσοκομείου  
Αυτόματο Τηλεφωνικό Κλείσιμο Ραντεβού - ΙΑΣΙΣ 1535
Γραφείο Διοικητή 2107781585
Γραφείο Αναπληρώτριας Διοικήτριας 2107788869
Γρ. Προϊσταμ. Διοικητικής Διεύθυνσης 2107719984
Γρ. Προϊσταμ. Διοικητικής Υποδ/νσης 2107719980
Γρ. Προϊσταμ. Τμήματος Προσωπικού 2107763221
Πρωτόκολλο 2107796056
Γρ. Προϊσταμ. Τμήματος Κινήσεως Ασθενών 2107470119
Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων 2107710078
2107710012
2107710034
2107709703
2107700580
Ραντεβού για Πρωινά & Απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία 1535
Γρ. Επόπτη Δημόσιας Υγείας 2107763649
Προϊστάμενος Κοινωνικής Υπηρεσίας 2107485358
Προϊστάμενος Τμήματος Παραϊατρικών Επαγγελμάτων 2107717976
Γρ. Προϊσταμ. Οικονομικής Υποδ/νσης 2107786700
Γρ. Προϊσταμ. Οικονομικού Τμήματος 2107710278
Λογιστήριο 2107798640
Γραφείο Προμηθειών 2107770700
Γρ. Προϊσταμ. Τμήματος Υλικού & Προγραμματισμού 2107710290
Προϊστάμενος Τμήματος Πληροφορικής 2107719985
Γραφείο Τμήματος Πληροφορικής 2107763287
Γρ. Προϊσταμ. Τμήματος Διαιτολογίας-Διατροφής 2107782645
Υπεύθυνος ΚΕΚ 2107472902
Γρ. Προϊσταμ. Τεχνικής Διεύθυνσης 2107773687
Γρ. Προϊσταμ. Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 2107773687
Γρ. Προϊσταμ. Νοσηλευτικής Διεύθυνσης 2107786888
Γρ. Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Σχολής «Σοφία Σλήμαν» 2107704748
Γρ. Δ/ντη Ιατρικής Διεύθυνσης 2107757156
Επιστημονικό Συμβούλιο 2107787723
Γρ. Προϊσταμ. Νοσηλ. Γενικού Εφημερίου 2107706216
Γρ. Δ/ντη Φαρμακείου 2107473965
Δ/ντης 2ης Πνευμονολογικής Κλινικής 2107773508
Προϊσταμ. Νοσηλ. 2ης Πνευμονολογικής Κλινικής 2107763218
Δ/ντης 4ης Πνευμονολογικής Κλινικής 2107785361
Προϊσταμ. Νοσηλ. 4ης Πνευμονολογικής Κλινικής 2107763132
Δ/ντης 5ης Πνευμονολογικής Κλινικής 2107703099
Προϊσταμ. Νοσηλ. 5ης Πνευμονολογικής Κλινικής 2107763495
Δ/ντης 6ης Πνευμονολογικής Κλινικής 2107703555
Προϊσταμ. Νοσηλ. 6ης Πνευμονολογικής Κλινικής 2107763522
Δ/ντης 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής 2107781720
Προϊσταμ. Νοσηλ. 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής 2107763517
Δ/ντης 9ης Πνευμονολογικής Κλινικής 2107786590
Προϊσταμ. Νοσηλ. 9ης Πνευμονολογικής Κλινικής 2107763207
Δ/ντης 10ης Πνευμονολογικής Κλινικής 2107771118
Προϊσταμ. Νοσηλ. 10ης Πνευμονολογικής Κλινικής 2107763256
Δ/ντης K.A.A. 2107770210
Προϊσταμ. Νοσηλ. K.A.A. 2107763136
Δ/ντης Παθολογικής Κλινικής 2107702935
Προϊσταμ. Νοσηλ. Παθολογικής Κλινικής 2107763582
Καθηγητής Ιατρός Γ' Παθολογικής Πανεπιστημιακής Κλινικής 2107719975
Καθηγητής Ιατρός Ογκολογικού Γ' Παθ/κής Παν/μιακής Κλινικής 2107781035
Προϊσταμ. Νοσηλ. Γ' Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής 2107763284
Καθηγητής Ιατρός A' Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής 2107770423
Προϊσταμ. Νοσηλ. A' Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής 2107763103
Δ/ντης Μονάδας Λοιμώξεων 2107763559
Προϊσταμ. Νοσηλ. Μονάδας Λοιμώξεων 2107763555
Δ/ντης Ψυχιατρικής Κλινικής 2107794378
Προϊσταμ. Νοσηλ. Ψυχιατρικής Κλινικής 2107763490
Δ/ντης Α' Καρδιολογικής Κλινικής 2107783282
Προϊσταμ. Νοσηλ. Καρδιολογικής Κλινικής 2107763498
Δ/ντης Μονάδας Εμφραγμάτων Καρδιολογικής Κλινικής 2107771127
Προϊσταμ. Νοσηλ. Μονάδας Εμφραγμάτων Καρδιολογικής Κλινικής 2107763390
Προϊσταμ. Νοσηλ. Α' Θωρακοχειρουργικής Κλινικής 2107763592
Δ/ντης Α' & Β' Θωρακοχειρουργικής Κλινικής 2107795183
Προϊσταμ. Νοσηλ. Β' Θωρακοχειρουργικής Κλινικής 2107763592
Δ/ντης Γενικής Χειρουργικής Κλινικής 2107710212
Προϊσταμ. Νοσηλ. Γενικής Χειρουργικής Κλινικής 2107763590
Δ/ντης ΩΡΛ Κλινικής 2107710256
Προϊσταμ. Νοσηλ. ΩΡΛ Κλινικής 2107763442
Κεντρικό Χειρουργείο 2107763174
Προϊσταμ. Νοσηλ. Κεντρικού Χειρουργείου 2107763595
Προϊσταμ. Νοσηλ. Μονάδας Κεντρικού Χειρουργείου 2107763290
Δ/ντης Οδοντιατρικού Τμήματος 2107702681
Αιματολογικό Εργαστήριο 2107776341
Ακτινολογικό Εργαστήριο 2107707345
Δ/ντης Αξονικού Τομογράφου 2107702365
Βιοχημικό Εργαστήριο 2107790695
Κυτταρολογικό Εργαστήριο 2107707578
Παθολογοανατομικό Εργαστήριο 2107793260
Μικροβιολογικό Εργαστήριο 2107702978
Ανοσολογικό-Ιολογικό Εργαστήριο 2107712028
Δ/ντης Εργ. Πυρηνικής Ιατρικής & γ CAMERA 2107794554
Γραμ. Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής 2107704524
Δ/ντης Μονάδας Ανθεκτικής Φυματίωσης 2107703422
Προϊσταμ. Νοσηλ. Αντιφυματικού Τμήματος 2107763520
Δ/ντης Αλλεργιολογικού Τμήματος 2107751063
Δ/ντης Αναισθησιολογικού Τμήματος 2107756601
Τμήμα Φυσικής Ιατρικής & Αποκ/σης 2107757298
Δ/ντης Αιμοδοσίας 2107710234
Προϊσταμ. Νοσηλ. Αιμοδοσίας 2107784585