Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -1 -Υ.Π.ε. Εθνικό σύστημα υγείας
Τηλέφωνα νοσοκομείου
Τηλέφωνα Νοσοκομείου  
αυτόματο τηλεφωνικό κλείσιμο ραντεβού - ΙΑΣΙΣ 1535
Γραφείο Διοικητή 2107781585
Γραφείο Αναπληρώτριας Διοικήτριας 2107788869
Γρ. Προϊσταμ. Διοικητικής Διεύθυνσης 2107719984
Γρ. Προϊσταμ. Διοικητικής Υποδ/νσης 2107719980
Γρ. Προϊσταμ. Τμήματος Προσωπικού 2107763221
Πρωτόκολλο 2107796056
Γρ. Προϊσταμ. Τμήματος Κινήσεως Ασθενών 2107470119
Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων 2107710078
2107710012
2107710034
2107709703
2107700580
Απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία 2107756834
Γρ. Επόπτη Δημόσιας Υγείας 2107763649
Προϊστάμενος Κοινωνικής Υπηρεσίας 2107485358
Προϊστάμενος Τμήματος Παραϊατρικών Επαγγελμάτων 2107717976
Γρ. Προϊσταμ. Οικονομικής Υποδ/νσης 2107786700
Γρ. Προϊσταμ. Οικονομικού Τμήματος 2107710278
Λογιστήριο 2107798640
Γραφείο Προμηθειών 2107770700
Γρ. Προϊσταμ. Τμήματος Υλικού & Προγραμματισμού 2107710290
Προϊστάμενος Τμήματος Πληροφορικής 2107719985
Γραφείο Τμήματος Πληροφορικής 2107763287
Γρ. Προϊσταμ. Τμήματος Διαιτολογίας-Διατροφής 2107782645
Υπεύθυνος ΚΕΚ 2107472902
Γρ. Προϊσταμ. Τεχνικής Διεύθυνσης 2107773687
Γρ. Προϊσταμ. Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 2107773687
Γρ. Προϊσταμ. Νοσηλευτικής Διεύθυνσης 2107786888
Γρ. Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Σχολής «Σοφία Σλήμαν» 2107704748
Γρ. Δ/ντη Ιατρικής Διεύθυνσης 2107757156
Επιστημονικό Συμβούλιο 2107787723
Γρ. Προϊσταμ. Νοσηλ. Γενικού Εφημερίου 2107706216
Γρ. Δ/ντη Φαρμακείου 2107473965
Δ/ντης 2ης Πνευμονολογικής Κλινικής 2107773508
Προϊσταμ. Νοσηλ. 2ης Πνευμονολογικής Κλινικής 2107763218
Δ/ντης 4ης Πνευμονολογικής Κλινικής 2107785361
Προϊσταμ. Νοσηλ. 4ης Πνευμονολογικής Κλινικής 2107763132
Δ/ντης 5ης Πνευμονολογικής Κλινικής 2107703099
Προϊσταμ. Νοσηλ. 5ης Πνευμονολογικής Κλινικής 2107763495
Δ/ντης 6ης Πνευμονολογικής Κλινικής 2107703555
Προϊσταμ. Νοσηλ. 6ης Πνευμονολογικής Κλινικής 2107763522
Δ/ντης 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής 2107781720
Προϊσταμ. Νοσηλ. 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής 2107763517
Δ/ντης 9ης Πνευμονολογικής Κλινικής 2107786590
Προϊσταμ. Νοσηλ. 9ης Πνευμονολογικής Κλινικής 2107763207
Δ/ντης 10ης Πνευμονολογικής Κλινικής 2107771118
Προϊσταμ. Νοσηλ. 10ης Πνευμονολογικής Κλινικής 2107763256
Δ/ντης K.A.A. 2107770210
Προϊσταμ. Νοσηλ. K.A.A. 2107763136
Δ/ντης Παθολογικής Κλινικής 2107702935
Προϊσταμ. Νοσηλ. Παθολογικής Κλινικής 2107763582
Καθηγητής Ιατρός Γ' Παθολογικής Πανεπιστημιακής Κλινικής 2107719975
Καθηγητής Ιατρός Ογκολογικού Γ' Παθ/κής Παν/μιακής Κλινικής 2107781035
Προϊσταμ. Νοσηλ. Γ' Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής 2107763284
Καθηγητής Ιατρός A' Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής 2107770423
Προϊσταμ. Νοσηλ. A' Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής 2107763103
Δ/ντης Μονάδας Λοιμώξεων 2107763559
Προϊσταμ. Νοσηλ. Μονάδας Λοιμώξεων 2107763555
Δ/ντης Ψυχιατρικής Κλινικής 2107794378
Προϊσταμ. Νοσηλ. Ψυχιατρικής Κλινικής 2107763490
Δ/ντης Α' Καρδιολογικής Κλινικής 2107783282
Προϊσταμ. Νοσηλ. Καρδιολογικής Κλινικής 2107763498
Δ/ντης Μονάδας Εμφραγμάτων Καρδιολογικής Κλινικής 2107771127
Προϊσταμ. Νοσηλ. Μονάδας Εμφραγμάτων Καρδιολογικής Κλινικής 2107763390
Προϊσταμ. Νοσηλ. Α' Θωρακοχειρουργικής Κλινικής 2107763592
Δ/ντης Α' & Β' Θωρακοχειρουργικής Κλινικής 2107795183
Προϊσταμ. Νοσηλ. Β' Θωρακοχειρουργικής Κλινικής 2107763592
Δ/ντης Γενικής Χειρουργικής Κλινικής 2107710212
Προϊσταμ. Νοσηλ. Γενικής Χειρουργικής Κλινικής 2107763590
Δ/ντης ΩΡΛ Κλινικής 2107710256
Προϊσταμ. Νοσηλ. ΩΡΛ Κλινικής 2107763442
Κεντρικό Χειρουργείο 2107763174
Προϊσταμ. Νοσηλ. Κεντρικού Χειρουργείου 2107763595
Προϊσταμ. Νοσηλ. Μονάδας Κεντρικού Χειρουργείου 2107763290
Δ/ντης Οδοντιατρικού Τμήματος 2107702681
Αιματολογικό Εργαστήριο 2107776341
Ακτινολογικό Εργαστήριο 2107707345
Δ/ντης Αξονικού Τομογράφου 2107702365
Βιοχημικό Εργαστήριο 2107790695
Κυτταρολογικό Εργαστήριο 2107707578
Παθολογοανατομικό Εργαστήριο 2107793260
Μικροβιολογικό Εργαστήριο 2107702978
Ανοσολογικό-Ιολογικό Εργαστήριο 2107712028
Δ/ντης Εργ. Πυρηνικής Ιατρικής & γ CAMERA 2107794554
Γραμ. Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής 2107704524
Δ/ντης Μονάδας Ανθεκτικής Φυματίωσης 2107703422
Προϊσταμ. Νοσηλ. Αντιφυματικού Τμήματος 2107763520
Δ/ντης Αλλεργιολογικού Τμήματος 2107751063
Δ/ντης Αναισθησιολογικού Τμήματος 2107756601
Τμήμα Φυσικής Ιατρικής & Αποκ/σης 2107757298
Δ/ντης Αιμοδοσίας 2107710234
Προϊσταμ. Νοσηλ. Αιμοδοσίας 2107784585