Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -1 -Υ.Π.ε. Εθνικό σύστημα υγείας
Τηλέφωνα νοσοκομείου
Τηλέφωνα Νοσοκομείου  
Αυτόματο Τηλεφωνικό Κλείσιμο Ραντεβού - ΙΑΣΙΣ 1535
Γραφείο Διοικητή 2107781585
Γραφείο Αναπληρώτριας Διοικήτριας 2107788869
Γρ. Προϊσταμ. Διοικητικής Διεύθυνσης 2107719984
Γρ. Προϊσταμ. Διοικητικής Υποδ/νσης 2107719980
Γρ. Προϊσταμ. Τμήματος Προσωπικού 2107763221
Πρωτόκολλο 2107796056
Γρ. Προϊσταμ. Τμήματος Κινήσεως Ασθενών 2107470119
Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων 2107710078
2107710012
2107710034
2107709703
2107700580
Ραντεβού για Πρωινά & Απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία 1535
Γρ. Επόπτη Δημόσιας Υγείας 2107763649
Προϊστάμενος Κοινωνικής Υπηρεσίας 2107485358
Προϊστάμενος Τμήματος Παραϊατρικών Επαγγελμάτων 2107717976
Γρ. Προϊσταμ. Οικονομικής Υποδ/νσης 2107786700
Γρ. Προϊσταμ. Οικονομικού Τμήματος 2107710278
Λογιστήριο 2107798640
Γραφείο Προμηθειών 2107770700
Γρ. Προϊσταμ. Τμήματος Υλικού & Προγραμματισμού 2107710290
Προϊστάμενος Τμήματος Πληροφορικής 2107719985
Γραφείο Τμήματος Πληροφορικής 2107763287
Γρ. Προϊσταμ. Τμήματος Διαιτολογίας-Διατροφής 2107782645
Υπεύθυνος ΚΕΚ 2107472902
Γρ. Προϊσταμ. Τεχνικής Διεύθυνσης 2107773687
Γρ. Προϊσταμ. Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 2107773687
Γρ. Προϊσταμ. Νοσηλευτικής Διεύθυνσης 2107786888
Γρ. Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Σχολής «Σοφία Σλήμαν» 2107704748
Γρ. Δ/ντη Ιατρικής Διεύθυνσης 2107757156
Επιστημονικό Συμβούλιο 2107787723
Γρ. Προϊσταμ. Νοσηλ. Γενικού Εφημερίου 2107706216
Γρ. Δ/ντη Φαρμακείου 2107473965