Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -1 -Υ.Π.ε. Εθνικό σύστημα υγείας
Επικοινωνία

 

Για τον πλήρη τηλεφωνικό κατάλογο του Νοσοκομείου επιλέξτε "τηλέφωνα", για πληροφορίες πρόσβασης επιλέξετε "πρόσβαση" και για να εντοπίσετε το κτίριο όπου βρίσκεται η κλινική ή η υπηρεσία που σας ενδιαφέρει επιλέξτε "χάρτης νοσοκομείου"

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 210 7763100
Fax 210 7788055
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΛΗΠΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 210-7763640
Email (για διοικητικά θέματα): manager@sotiria.gr
Email (για θέματα ραντεβού κλπ.): tei@sotiria.gr
Email (για θέματα νοσηλείας κλπ.): tka@sotiria.gr