Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -1 -Υ.Π.ε. Εθνικό σύστημα υγείας
Διαγωνισμοί - Προμήθειες

03.07.18 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: A)ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΟ (ΠΡΟΚΑΤ), Β)ΜΕΘ/ΚΑΑ, Γ) ΕΜΛΑ ΚΑΙ Δ)ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

3ΗΣ ΚΑΙ 6ΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

(Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη : € 17.980,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

 


11.06.18 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ (ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ Α/Ο ΚΑΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ Α/Ο),CPV 15111000-9/15119000-5 , ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ


Εμφάνιση αποτελεσμάτων 31 έως 35 από 121

< Προηγούμενο

1

2

3

4

5

6

7

Επόμενο >

Εφημερίες Νοσοκομείων
από το Υπ. Υγείας

 

Τηλεφωνικό Κέντρο

  • 210-7763100

Ραντεβού Εξωτερικών Ιατρείων

  • 1535 (ΙΑΣΙΣ)