Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -1 -Υ.Π.ε. Εθνικό σύστημα υγείας
Παρουσίαση
08.10.15 08:49

Επιλογή Υποψηφίων για την ειδικότητα «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

Έχοντας  υπ΄ όψιν  το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 22435/1-10-2015 έγγραφο της Επιτροπής Επιλογής Υποψηφίων καταρτιζομένων για την ειδικότητα «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» , για το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016, με το οποίο  διαβιβάζονται οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων.

 

ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ

                     

Το ανωτέρω Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Υποψηφίων για την ειδικότητα «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» , για το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016, με το οποίο  διαβιβάζονται  συνημμένα οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

  

Δρ. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

 

 

Πίνακας επιτυχόντων

 

 


Εφημερίες Νοσοκομείων
από το Υπ. Υγείας

 

Τηλεφωνικό Κέντρο

  • 210-7763100

Ραντεβού Εξωτερικών Ιατρείων

  • 1535 (ΙΑΣΙΣ)