Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -1 -Υ.Π.ε. Εθνικό σύστημα υγείας
Παρουσίαση
25.08.15 14:43

ΙΔΡΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Δ.Ι.Ε.Κ. ) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

 

Σύμφωνα με την Αριθμ. Γ4α/Γ.Π. 12972 (ΦΕΚ 1038/Β΄/ 3-6-2015) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας , ιδρύθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών « Η ΣΩΤΗΡΙΑ » Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) με ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας».

Η λειτουργία του προαναφερόμενου ΙΕΚ αρχίζει από την 15η Σεπτεμβρίου 2015.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Δρ. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

 

 

 .


Εφημερίες Νοσοκομείων
από το Υπ. Υγείας

 

Τηλεφωνικό Κέντρο

  • 210-7763100

Ραντεβού Εξωτερικών Ιατρείων

  • 1535 (ΙΑΣΙΣ)