Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης – Δ.Ι.Ε.Κ.

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

 

Διεύθυνση: Μεσογείων 152, Αθήνα 115 27

Τηλέφωνο:   2107704748-2107763326

E-mail:        diekgram@sotiria.gr

Ώρες Λειτουργίας:  8:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.

Η Nοσηλευτική Σχολή του Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η Σωτηρία», ιδρύθηκε το έτος 1949 ως Μονοτάξιος Σχολή Βοηθών Νοσοκόμων υπό την αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας. Έκτοτε, λειτουργεί ακολουθώντας τις εκάστοτε αλλαγές του εκπαιδευτικού συστήματος.

Από το 2015 λειτουργεί ως Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης – Δ.Ι.Ε.Κ παρέχοντας τις ειδικότητες:

 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

 2. Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας

και απευθύνεται στους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Η θεωρητική κατάρτιση πραγματοποιείται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις του ΔΙΕΚ, στο χώρο του Νοσοκομείου, πλήρως εξοπλισμένες με σύγχρονο υλικό-τεχνολογικό εξοπλισμό, ενώ η κλινική και πρακτική άσκηση πραγματοποιείται στις κλινικές και στις ΜΕΘ του Νοσοκομείου, συμπεριλαμβανομένης και της νέας πολυδύναμης υπερσύγχρονης διεθνών προδιαγραφών ΜΕΘ δυναμικότητας 50 κλινών.

Πληροφορίες Προγράμματος Σπουδών

Τίτλος Σπουδών : Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και μετά την επιτυχή συμμετοχή των αποφοίτων στις εξετάσεις πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επιπέδου 5

Κόστος : Δωρεάν

Ωράριο : Πρωινό

Έναρξη : Οκτώβριος (Χειμερινό Εξάμηνο) ή Φεβρουάριος (Εαρινό Εξάμηνο)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Πρώτο 15νθήμερο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (για το χειμερινό εξάμηνο) κάθε εκπαιδευτικού έτους και το δεύτερο 15νθήμερο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (για το εαρινό εξάμηνο) και κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης του Υπουργείου Υγείας.

Κατατάξεις : Οι απόφοιτοι της ειδικότητας Β. Νοσηλευτικής των ΕΠΑΛ ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ή ΤΕΕ- Β΄ Κύκλου Σπουδών έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Γ΄ εξάμηνο (το 2ο πτυχίο μοριοδοτείται με 150 μόρια στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ)

Διάρκεια Σπουδών: 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης (1200 ώρες) και 1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης (960 ώρες)

 • Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο ΔΙΕΚ, οι καταρτιζόμενοι δικαιούνται αναβολή στράτευσης.

Φορέας Πιστοποίησης: ΕΟΠΠΕΠ

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Ι.Ε.Κ είναι η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην ειδικότητα Βοηθών Νοσηλευτικής, οι οποίοι θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν γνώσεις και δεξιότητες για την παροχή υψηλού επιπέδου νοσηλευτικής φροντίδας.

Τομείς Απασχόλησης

Οι απόφοιτοι Βοηθοί Νοσηλευτικής μπορούν να εργαστούν σε ένα εύρος υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας και να ασχοληθούν με πολλές δραστηριότητες τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, όπως:

 • Δημόσια Νοσοκομεία
 • Ιδιωτικά Νοσοκομεία και Κλινικές
 • Μαιευτήρια
 • Γηροκομεία
 • Ψυχιατρικές Δομές
 • Κέντρα Υγείας – ΤΟΜΥ
 • Ιατρεία ασφαλιστικών φορέων
 • Υπηρεσίες υγείας του Στρατού, της Αεροπορίας, του Ναυτικού
 • ΕΟΔΥ και άλλες Υγειονομικές Υπηρεσίες του δημοσίου

Ανθρώπινο Δυναμικό

Διευθύντρια: Κουρνέτα Βασιλική

Τηλέφωνο: 210 7763326

 

Καθηγητές:

Χριστοδούλου Ελένη

Πιτσιάβα Ευλαμπία

Κροσάρη Ιουλία

Τηλέφωνο: 210 7763219, 2107763730

 

Υπεύθυνη Γραμματείας:

Τζιτζικάκη Μαρία

Τηλέφωνο: 2107704748