ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Α΄

Κτίριο: Η΄
Όροφος: 1ος

Γραμματεία: 2107763467
Συντον. Διευθυντής: 2107702935
Γραφ. Ιατρών: 2107763467
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763463
Γραφ. νοσηλείας: 2107763463
 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Κτίριο: 300 Ανδρών
Όροφος: 1ος

Γραμματεία: 2107763388
Συντον. Διευθυντής: 2107783282

2107763664
Γραφ. Ιατρών: 2107763497
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763498
Γραφ. νοσηλείας: 2107763498

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Κτίριο: Σχολής
Όροφος: Υπόγειο

Διευθυντής: 2107787434
2107763205
Γραφ. Ιατρών: 2107763165
Γραφ. Προϊσ. Φυσικοθ. : 2107763426
Γραφ. Φυσικοθερ. : 2107763205
 

ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ

Κτίριο: Μέγα Λαϊκό
Όροφος: Ισόγειο

Γραμματεία: 2107763518
Συντον. Διευθυντής: 2107751063
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763478
Γραφ. νοσηλείας: 2107763478

ΜΕΘ/ΚΑΑ

Κτίριο: Η΄
Όροφος: Ισόγειο

Συντον. Διευθυντής: 2107763471
2107770210
Γραφ. Ιατρών: 2107763465
Γραφ. Προϊσταμένoς: 2107763290
Γραφ.νοσηλείας: 2107763129

ΜΑΦ/ΚΑΑ

Κτίριο: Η΄
Όροφος: Ισόγειο

Συντον. Διευθυντής: 2107763471
2107770210
Γραφ. Ιατρών: 2107763606
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763605
Γραφ. νοσηλείας: 2107763152

ΚΑΑ

Κτίριο: Η΄
Όροφος: Ισόγειο

Γραμματεία: 2107763292
2107781086
Συντον. Διευθυντής: 2107763471
2107770210
Γραφ. Ιατρών: 2107763439
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763136
Γραφ.νοσηλείας: 2107763461

Γ΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ

Κτίριο: 300 Ανδρών
Όροφος: Ισόγειο

Νοσηλεία:                  2107763492

Προϊσ. Νοσηλ.:          2107763524

Γραμματεία:               2107763488

Εφημερείο:                2107763739

Αιμοδυναμικό:           2107763145

                                     2107763210

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΜΕΘ/ΕΜΦ)

Κτίριο: 300 Ανδρών
Όροφος: 1ος

Συντον. Διευθυντής: 2107771127
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763390
Γραφ. νοσηλείας: 2107763396
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Κτίριο: 300 Ανδρών
Όροφος: 1ος

Holter: 2107763389

Υπέρηχος: 2107763280

Τεστ κοπώσεως: 2107763263