Από τα πρωινά ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ, την ημέρα του ραντεβού, μετά από την εξέταση ιατρού.

  • Προσέλευση ασθενούς στην γραμματεία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων,
  • Έκδοση κάρτας εξέτασης, και
  • Ταμειακή τακτοποίηση.

Από το ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ, κατά την ημέρα που εφημερεύει το Νοσοκομείο, μετά από την εξέταση, εκτίμηση του εφημερεύοντος ιατρού.

  • Προσέλευση ασθενούς στο ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ.
  • Προσκόμιση βιβλιαρίου ασθενείας στο Τμήμα Κίνησης Ασθενών.
  • Ταμειακή τακτοποίηση παρακλινικών εξετάσεων, όπου απαιτείται.