ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Κτίριο: Χειρουργικό
Όροφος: 2ος

Γραμματεία: 2107763591
Συντον. Διευθυντής: 2107710212
2107763371
Γραφ. Ιατρών: 2107763319
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763590
Γραφ.νοσηλείας: 2107763442

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Κτίριο: Χειρουργικό
Όροφος: 1ος

Διευθυντής: 2107793098
2107763283
Γραφ. Ιατρών: 2107795183
2107763317
2107763333
Γραφ. Προϊσταμ.: 2107763592
Γραφ. νοσηλείας: 2107763334

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Κτίριο: Χειρουργικό
Όροφος: 1ος

Συντον. Διευθυντής: 2107756601
3528
Γραφ. Ιατρών: 2107763539
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763175
Γραφ. νοσηλείας: 2107763437

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Κτίριο: Μέγα Λαϊκό
Όροφος: Ισόγειο

Συντον. Διευθυντής: 2107702681
Γραφ. Ιατρών: 2107763506
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763406
Γραφ. νοσηλείας: 2107763405

ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ

Κτίριο: Χειρουργικό
Όροφος: 2ος

Γραμματεία: 2107763591
Συντον. Διευθυντής: 2107710256
3479
Γραφ. Ιατρών: 2107763373
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763590
Γραφ. νοσηλείας: 2107763442

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Κτίριο: Χειρουργικό
Όροφος: 1ος

Συντον. Διευθυντής: 2107763528
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763290

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Κτίριο: Χειρουργικό
Όροφος: 1ος

Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763311

2107763595

Γραφ.νοσηλείας: 2107763437

Γραφ. Ιατρών: 2107763174

 

Μονάδα Χειρουργείου

Διευθυντής Ιατρός: 2107763317

Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια: 2107763290

 

 

Κεντρική Αποστείρωση (Ισόγειο): 2107763303

2107763576

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΟΝΟΥ

Κτίριο: Χειρουργικό
Όροφος: Ισόγειο

Συντον. Διευθυντής: 2107756601

2107763528
Γραφ. Ιατρών: 2107763615