ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Κτίριο: ΤΕΠ
Όροφος: Ισόγειο

Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763416
Γραφ. Συντονισμού: 2107763382
fax: 2107789861

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Κτίριο: Μέγα Λαϊκό
Όροφος: Ισόγειο

Γραφ. Συντονισμού: 2107763382

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ

Κτίριο: Μέγα Λαϊκό
Όροφος: Ισόγειο

Ραντεβού: 2107763112

ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Κτίριο: Μέγα Λαϊκό
Όροφος: Ισόγειο

Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763714

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Κτίριο: Μέγα Λαϊκό
Όροφος: Ισόγειο

Συντον. Διευθυντής: 2107763523

ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Κτίριο: Μέγα Λαϊκό
Όροφος: 1ος

Γραφ. Ιατρών: 2107763525
Γραφ. νοσηλείας: 2107763529

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Κτίριο: Μέγα Λαϊκό

Όροφος: Υπόγειο

Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763183
Λογιστήριο: 2107763112
fax: 2107710056

Όροφος: Ισόγειο

Γραμματεία: 2107763620-1

Προϊσταμένη Νοσηλευτών: 2107763406

Προϊσταμένη Αντιφυματικού: 2107762373

Προϊσταμένη Αντικαπνιστικού: 2107763728

Αλλεργιολογικό: 2107763518

Δερματολογικό: 2107763516

Οδοντιατρικό: 2107763405

Σπιρομετρικό: 2107763509

Γ' Π/Π - Ενδοκρινολογικό: 2107763113