Για τον πλήρη τηλεφωνικό κατάλογο του Νοσοκομείου επιλέξτε "τηλέφωνα", για πληροφορίες πρόσβασης επιλέξετε "πρόσβαση" και για να εντοπίσετε το κτίριο όπου βρίσκεται η κλινική ή η υπηρεσία που σας ενδιαφέρει επιλέξτε "χάρτης νοσοκομείου"

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 210 7763100
   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ e-mail: politis@sotiria.gr
ΛΗΠΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 210-7763640
   
Email (για διοικητικά θέματα): protokolo@sotiria.gr
Email (για θέματα ραντεβού κλπ.): tei@sotiria.gr
Email (για θέματα νοσηλείας κλπ.): tka@sotiria.gr