ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

  • Προσκόμιση βιβλιαρίου ασθενείας του κάθε ασφαλιστικού φορέα, στο Τμήμα Κίνησης ασθενών
  • Προσκόμιση εντός τριών (3) ημερών εισιτηρίου του ασφαλιστικού ταμείου εκτός (ΙΚΑ-ΟΓΑ-ΔΗΜΟΣΙΟ-ΤΣΑΥ-ΤΥΔΚΥ) στο Τμήμα Κίνησης Ασθενών.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

  • Προσκόμιση αστυνομικής ταυτότηταs
  • Προσκόμιση εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας
  • Ταμειακή τακτοποίηση