4η ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Κτίριο: 300 Ανδρών
Όροφος: 2ος

Γραμματεία: 2107763674

Συντον. Διευθυντής: 2107785361

Γραφ. Ιατρών: 2107763329

Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763132

Γραφ. νοσηλείας: 2107763480

5η ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Κτίριο: 300 Ανδρών
Όροφος: 1ος

Γραμματεία: 2107763438
Συντον. Διευθυντής: 2107703099
2107763424
Γραφ. Ιατρών: 2107763438
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763495
Γραφ. νοσηλείας: 2107763495

9η ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Κτίριο: 300 Ανδρών
Όροφος: Ισόγειο

Γραμματεία: 2107763675
Συντον. Διευθυντής.: 2107786590

2107763721

2107763647
Γραφ. Ιατρών: 2107763328
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763207
Γραφ. νοσηλείας: 2107763207

10η ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ / ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Κτίριο: 300 Ανδρών
Όροφος: Ισόγειο

Γραμματεία: 2107763422
Συντον. Διευθυντής: 2107771118
Γραφ. Ιατρών: 2107763451
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763256

2107763711
Γραφ. νοσηλείας: 2107763256

A' ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Κτίριο: 300 Γυναικών
Όροφος: Ισόγειο

Γραμματεία: 2107763500
Καθηγητής Ιατρός: 2107770423

2107763314

 

Όροφος: 1ος
 

Γραφ. Ιατρών: 2107763452
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763103
Γραφ. νοσηλείας: 2107763336

 

ΜΕΘ/Α' ΠΠ ΚΛΙΝΙΚΗ

Κτίριο: 300 Γυναικών
Όροφος: Υπόγειο

Γραμματεία: 2107763726
Υπεύθ. Αναπλ. Καθηγ.: 2107763718

Γραφ. Ιατρών: 2107763708
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763707
Γραφ. νοσηλείας: 2107763708

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΕΜΛΑ/Α' ΠΠ ΚΛΙΝΙΚΗ

Κτίριο: Αμερικάνικο
Όροφος: Ισόγειο

Υπευθ. Διευθυντής: 2107763558
Γραφ. Ιατρών: 2107763559
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763555
Γραφ. νοσηλείας: 2107763556

ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ / Α' ΠΠ ΚΛΙΝΙΚΗ

Κτίριο: 300 Γυναικών
Όροφος: Ισόγειο

Γραμματεία: 2107763685
Υπευθ. Διευθυντής ΕΣΥ: 2107763685

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ / Α' ΠΠ ΚΛΙΝΙΚΗ

Κτίριο: 300 Γυναικών
Όροφος: Ισόγειο

Γραμματεία: 2107763454
Υπευθ. Καθηγητης: 2107763454

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ / Α' ΠΠ ΚΛΙΝΙΚΗ

Κτίριο: 300 Γυναικών
Όροφος: Ισόγειο

Υπευθ. Επίκουρος Καθ.: 2107763448

Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763448