2η ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Κτίριο: Μέγα Λαϊκό
Όροφος: 2ος

Γραμματεία: 2107763447
Συντον. Διευθυντής: 2107773508

2107763700
Γραφ. Ιατρών: 2107763114
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763218
Γραφ.νοσηλείας: 2107763218

6η ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Κτίριο: Μέγα Λαϊκό
Όροφος: 1ος

Γραμματεία: 2107763523
Συντον. Διευθυντής:
2107703555
2107763366
Γραφ. Ιατρών: 2107763458
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763522
Γραφ. νοσηλείας: 2107763468

7η ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Κτίριο: Μέγα Λαϊκό
Όροφος: 2ος

Γραμματεία: 2107763306
Συντον. Διευθυντής: 2107781720
Γραφ. Ιατρών: 2107763306
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763517
Γραφ. νοσηλείας: 2107763464

Γ' ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Κτίριο: 300 Γυναικών
Όροφος: 2ος

Καθηγητής Ιατρός: 2107719975
Γραφ. Ιατρών: 2107763703
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763284
Γραφ. νοσηλείας: 2107763284

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ' ΠΠ ΚΛΙΝΙΚΗ

Κτίριο: 300 Γυναικών
Όροφος: 2ος

Kαθηγητής Ιατρός: 2107719975
Γραφ. Ιατρών: 2107763598
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763284
Γραφ. νοσηλείας: 2107763597

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ' ΠΠ ΚΛΙΝΙΚΗ

Κτίριο: 300 Γυναικών
Όροφος: 2ος

Καθηγητής Ιατρός: 2107719975
Γραφ. Ιατρών: 2107763177
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763284
Γραφ. νοσηλείας: 2107763678

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ' ΠΠ ΚΛΙΝΙΚΗ

Κτίριο: 300 Γυναικών
Όροφος: 2ος

Καθηγητής Ιατρός: 2107719975
Γραφ. Ιατρών: 2107763297
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763284

ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Γ' ΠΠ ΚΛΙΝΙΚΗ

Κτίριο: 300 Γυναικών
Όροφος: 2ος

Καθηγητής Ιατρός: 2107719975
Γραφ. Ιατρών: 2107763117
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763284

ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Β΄

Κτίριο: Η΄
Όροφος: Ισόγειο

Γραμματεία: 2107763292
2107781086
Συντον. Διευθυντής: 2107763471
2107770210
Γραφ. Ιατρών: 2107763439
Γραφ. Προϊσταμένου: 2107763136
Γραφ.νοσηλείας: 2107763461

ΝΕΑ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΗ ΜΕΘ

Κτίριο: Νέας Πολυδύναμης ΜΕΘ

Συντον. Διευθύντρια: 2144069665

Γραμματεία: 2144069666

Γραφ. Προϊσταμένης ΜΕΘ 1,2: 2144069660

Γραφ. Προϊσταμένου ΜΕΘ 3: 2144069669

Γραφ. Προϊσταμένου ΜΕΘ 4: 2144069668

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Κτίριο: Μέγα Λαϊκό
Όροφος: Δώμα

Γραφ. Ιατρών: 2107763572
Γραφ. Προϊσταμένου: 2107763570

ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

Κτίριο: Μέγα Λαϊκό
Όροφος: 1ος Όροφος

Διευθυντής: 2107781720
Γραφ. Ιατρών: 2107763662

ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Κτίριο: Μέγα Λαϊκό
Όροφος: Ισόγειο

Συντον. Διευθυντής: 2107703422
2107763376
Γραφ. Ιατρών: 2107763698
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763520
Γραφ. νοσηλείας: 2107763696
Γραφ. Επισκ. Θεραπ.: 2107763697
Γραφείο Επισκ. Πρόλ.: 2107714193
2107763273

ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ / ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ

Κτίριο: Μέγα Λαϊκό
Όροφος: Ισόγειο

Συντον. Διευθυντής: 2107763668
Γραφ. Ιατρών: 2107763383
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763383
Γραφ.νοσηλείας: 2107763383

ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ

Κτίριο: Μέγα Λαϊκό
Όροφος: Ισόγειο

Συντον. Διευθυντής: 2107703422
2107763376
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763541
Γραφ. νοσηλείας: 2107763542