ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κτίριο: Σχολής
Όροφος: Ισόγειο

Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763619

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κτίριο: Κίνησης Ασθενών
Όροφος: 1ος

Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763701

Γραφ. Κοινωνικών Λειτουργών: 2107763408

fax: 2107485358

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Κτίριο: 13 (Μαγειρείων)
Όροφος: 3ος

Συντον. Διευθυντής: 2107763464

Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763345
2107782645

e-mail: diaitologos@sotiria.gr