Νέα Πολυδύναμη ΜΕΘ του ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

Η Νέα Πολυδύναμη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) του Γενικού Νοσοκομείου νοσημάτων Θώρακος Αθηνών (Γ.Ν.Ν.Θ.Α.) «Η Σωτηρία» αποτελεί ένα έργο σταθμό για το Ελληνικό Δημόσιο και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η υλοποίησή του πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου με δωρεά της Βουλής των Ελλήνων ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ, καλύπτοντας όχι μόνο την κατασκευή αλλά και τον εξοπλισμό της ΜΕΘ. Αξιοσημείωτο είναι ότι η εκπόνηση του έργου - από το σχεδιασμό ως την περάτωσή του - έλαβε χώρα μέσα σε χρόνο ρεκόρ. Οι εκσκαφικές εργασίες ξεκίνησαν στις 4 Αυγούστου 2020, ενώ τα εγκαίνια της Νέας Πολυδύναμης ΜΕΘ έγιναν στις 19 Οκτωβρίου 2020, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πρόκειται για μια υπερσύγχρονη, διεθνών προδιαγραφών ΜΕΘ, συνολικού εμβαδού 2.500 τετραγωνικών μέτρων, δυναμικότητας 50 κλινών εξοπλισμένων με τεχνολογίες αιχμής για την υποστήριξη όλων των οργανικών συστημάτων των βαρέως πασχόντων ασθενών. Περιλαμβάνει τέσσερις υπομονάδες (οι δύο δυναμικότητας 12 κλινών και οι άλλες δύο δυναμικότητας 13 κλινών, συμπεριλαμβανομένων και 8 θαλάμων αρνητικής πίεσης/μόνωσης), εργαστήρια ταχείας ανάλυσης, πλυντήρια και θαλάμους αποστείρωσης/καθαρισμού ιατρονοσηλευτικού εξοπλισμού, αποθηκευτικούς χώρους, ειδικούς χώρους αναμονής/ενημέρωσης συγγενών, αποδυτήρια προσωπικού, χώρους ανάπαυσης και ενδιαίτησης, καθώς και γραφεία ιατρών και διοικητικής υποστήριξης. Η κατασκευή των τοίχων και των δαπέδων σε όλη την έκταση της Νέας Πολυδύναμης ΜΕΘ ενσωματώνει τεχνολογία αντιμικροβιακής επένδυσης ιόντων αργύρου που εξασφαλίζει απαράμιλλη υγιεινή και ασφάλεια χρήσης, επιτυγχάνοντας άμεση και δραστική μείωση του μικροβιακού φορτίου.

Η στελέχωσή της με εξειδικευμένους ιατρούς και νοσηλευτές, έμπειρους φυσικοθεραπευτές, βοηθητικό-υγειονομικό προσωπικό και προσωπικό καθαριότητας αποτελεί εγγύηση για το υψηλό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών βάσει των διεθνών προτύπων.

Επιπλέον, χάρη στη δωρεά της Βουλής των Ελλήνων, η υλικοτεχνική υποδομή της Νέας Πολυδύναμης ΜΕΘ ήταν από την έναρξη της λειτουργίας της άρτια. Πιο συγκεκριμένα, στη Νέα Πολυδύναμη ΜΕΘ υπάρχουν στη διάθεση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού:

 • συστήματα νοσοκομειακών κλινών ΜΕΘ με αεροστρώματα υπερσύγχρονης τεχνολογίας, άριστης λειτουργικότητας που εξασφαλίζουν τη μέγιστη ασφάλεια για τον ασθενή κατά τη νοσηλεία του

 • συστήματα παρακλίνιων διαγνωστικών δοκιμασιών (point-of-care/POCsystems)
 • σύγχρονα μηχανήματα υποστήριξης της αναπνευστικής λειτουργίας (αναπνευστήρες, συστήματα χορήγησης οξυγόνου υψηλής ροής/ High Flow Nasal Oxygen/HFNO και μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού/CPAP-BiPAP)
 • συσκευές συνεχούς παρακολούθησης ζωτικών σημείων
 • σύγχρονες συσκευές εξασφάλισης του αεραγωγού (υπεργλωττιδικές συσκευές, video-λαρυγγοσκόπια)
 • ινοπτικά βρογχοσκόπια
 • τεχνολογίες επεμβατικού και λιγότερο επεμβατικού αιμοδυναμικού monitoring (Swan-Ganz, VolumeView system, PiCCO)
 • δυνατότητα προσωρινής διαφλέβιας βηματοδότησης ή τοποθέτησης εξωτερικού βηματοδότη
 • συσκευές παρακολούθησης της εγκεφαλικής λειτουργίας
 • μηχανήματα υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας
 • υπερηχοτομογράφο με δυνατότητα ολόσωμης απεικονιστικής εξέτασης,
 • συσκευή υπερήχου μεγέθους παλάμης μέγιστης φορητότητας
 • διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφο
 • φορητές συσκευές υπερήχων για τον έλεγχο της ροής των περιφερικών αγγείων
 • απινιδωτές
 • ηλεκτροκαρδιογράφους
 • φορητό ψηφιακό ακτινολογικό μηχάνημα με δυνατότητα άμεσης εμφάνισης των ακτινογραφιών σε παρακλίνια οθόνη tablet
 • σύγχρονες αντλίες έγχυσης φαρμάκων

Η Νέα Πολυδύναμη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Η Σωτηρία» συνιστά μία από τις «ναυαρχίδες» του Εθνικού Συστήματος Υγείας στον τομέα της Εντατικής Νοσηλείας, ζωντανό παράδειγμα αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας και παρακαταθήκη ενίσχυσης και θωράκισης της Δημόσιας Υγείας.