ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Κτίριο: 300 Γυναικών
Όροφος: 1ος

Συντον. Διευθυντής: 2107763428
2107702978
Τμήμα Φυματίωσης: 210779400
Τμήμα Μικροβιολογ. - Καλλιεργ.: 2107763300

Τμήμα Μοριακής Διάγνωσης: 2107763567

Βιοπαθολογικό Εργαστήριο (ΤΕΠ): 2107733322

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Κτίριο: 300 Γυναικών
Όροφος: Ισόγειο

Διεύθυνση: 2107763309
Επιστημονικό Προσωπικό: 2107763358

2107763449

Παραϊτρικό Προσωπικό: 2107763731

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Κτίριο: Σχολής
Όροφος: 2ος

Γραμματεία: 2107763473
Συντον. Διευθυντής: 2107793260
Επιμελητής Β: 2107763564
Επικουρική - Επιμελήτρια Β: 210776476

Παρασκευαστές: 210776193

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Κτίριο: Σχολής
Όροφος: 2oς

Γραμματεία: 2107763445
Συντον. Διευθυντής: 2107707578
Γραφ. Ιατρών:2107763138
2107763139
2107763140
Βιολόγοι: 2107763692
Παρασκευαστές: 2107763453

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Κτίριο: 300 Γυναικών
Όροφος: 1ος

Συντον. Διευθυντής: 2107763429
Γραφ. Ιατρών: 2107763431
Γραμματεία: 2107763301
Παραϊατρικό Προσωπικό: 210776301

ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Κτίριο: Χειρουργικό
Όροφος: Ισόγειο

Συντον. Διευθυντής: 2107710234
2107763583
Γραφ. Ιατρών: 2107763585
Γραφ. Προϊσταμένου: 2107784585
2107763282
Ογκολογικό: 2107763565
Ανοσοαιματολογικο: 2107763343
FAX: 2107786593

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ & ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Κτίριο: Μέγα Λαϊκό
Όροφος: Ισόγειο

Συντον. Διευθυντής: 2107470217
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763502

Γραφ. Προϊσταμένης:

Αξονικός Τομογράφος

Γραμματεία - Ραντεβού: 2107763563

Ακτινολογικό

Ραντεβού Υπέρηχος - Triplex: 2107763363

Υπερηχος: 2107763446

Triplex: 2107763363

Ακτινογραφίες: 2107763485

Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας: 2107763485

ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Κτίριο: Χειρουργικό
Όροφος: Ισόγειο

Γραμματεία: 2107704524
2107763372
Διευθυντής: 2107794554
2107763281
Γραφ. Ιατρών: 2107763197
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763196
Τεχνολόγοι - Ραδιολόγοι: 2107763198

RIA: 2107763308
Fax: 2107704524

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ

Κτίριο: 300 Γυναικών
Όροφος: 1ος

Συντον. Διευθυντής: 2107763428
2107702978
Βιοπαθολογικό Τμήμα: 2107763434

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Κτίριο: Χειρουργικό
Όροφος: Ισόγειο

Συντον. Διευθυντής: 2107763198

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ

Κτίριο: Φαρμακείο
Όροφος: Ισόγειο

Συντον. Διευθυντής: 2107473965

2107763154

2107763623

Γραμματεία: 2107763616
Γραφ. Φαρμακοποιών: 2107763617
FAX: 2107708935