Η φοίτηση στα ΔΙΕΚ είναι πέντε (5) συνολικά εξάμηνα: Τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 1200 διδακτικών ωρών και ένα (1) Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτισης καθορίζεται σε 20 ώρες.

Τα μαθήματα της ειδικότητας Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας κατανέμονται σε τέσσερα (4) εξάμηνα κατάρτισης ως εξής:

 

Α΄ Εξάμηνο

Θ

Ε

Σ

Νοσηλευτική Ι

4

4

8

Πρώτες Βοήθειες

1

2

3

Ανατομία

2

 

2

Φυσιολογία

2

 

2

Φαρμακολογία

1

 

1

Υγιεινή - Μικροβιολογία

1

 

1

Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

 

3

3

Β΄ Εξάμηνο

Θ

Ε

Σ

Νοσηλευτική ΙΙ

4

4

8

Χειρουργική Ι

2

 

2

Παθολογία

2

 

2

Γυναικολογία - Παιδιατρική

2

 

2

Στοιχεία Ψυχιατρικής - Νευρολογίας

1

 

1

Νοσηλευτική Ι (Πρακτική στο Νοσοκομείο)

 

5

5

Γ΄ Εξάμηνο

Θ

Ε

Σ

Χειρουργική ΙΙ

2

 

2

Αποστείρωση - Απολύμανση

1

1

2

Αιμοδοσία

2

 

2

Νοσηλευτική ΙΙ (Πρακτική στο Νοσοκομείο)

 

14

14

Δ΄ Εξάμηνο

Θ

Ε

Σ

Αντιμετώπιση σε Επείγοντα Περιστατικά

2

 

2

Ορθοπεδική

2

 

2

Νοσηλευτική ΙΙΙ (Πρακτική στο Νοσοκομείο)

 

16

16

 

Τα μαθήματα της ειδικότητας Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας κατανέμονται σε τέσσερα εξάμηνα κατάρτισης ως εξής:

 

Α΄ Εξάμηνο

Θ

Ε

Σ

Νοσηλευτική Ι (Θεωρία – Εργαστήριο)

4

4

8

Πρώτες Βοήθειες (Θεωρία – Εργαστήριο)

1

2

3

Ανατομία

2

 

2

Φυσιολογία

2

 

2

Φαρμακολογία

1

 

1

Υγιεινή - Μικροβιολογία

1

 

1

Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

 

3

3

Β΄ Εξάμηνο

Θ

Ε

Σ

Νοσηλευτική ΙΙ (Θεωρία – Εργαστήριο)

4

4

8

Χειρουργική

2

 

2

Παθολογία

2

 

2

Γυναικολογία - Παιδιατρική

2

 

2

Στοιχεία Ψυχιατρικής - Νευρολογίας

1

 

1

Νοσηλευτική Ι (Πρακτική στο Νοσοκομείο)

 

5

5

Γ΄ Εξάμηνο

Θ

Ε

Σ

Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία Ι

1

1

2

Νοσηλευτική Μ.Ε.Θ. Ι

2

 

2

Βασικές Αρχές Αναπνευστικής Λειτουργίας και λοιπών συστημάτων στη Μ.Ε.Θ.

2

 

2

Χειρουργική Αναισθησία & Ανάνηψη

1

1

2

Νοσηλευτική ΙΙ (Πρακτική στο νοσοκομείο)

 

12

12

Δ΄ Εξάμηνο

Θ

Ε

Σ

Νοσηλευτική Μ.Ε.Θ. ΙΙ

2

 

2

Ειδική Νοσολογία Μ.Ε.Θ.

2

 

2

Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία ΙΙ

1

1

2

Νοσηλευτική ΙΙΙ (Πρακτική στο νοσοκομείο)

 

14

14

Ε΄ Εξάμηνο

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ