Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας της Α’ Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής (ΜΕΘ Α΄ΠΠ)  αύξησε την δύναμη της, με την προσθήκη πέντε νέων κλινών, σε 17 αναπτυγμένες και πλήρως λειτουργικές κλίνες.

Οι 5 νέες κλίνες, που είναι διεθνών προδιαγραφών και διαθέτουν υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό για την υποστήριξη των βαρέως πασχόντων ασθενών, κατασκευάσθηκαν και εξοπλίσθηκαν πλήρως με την  δωρεά ιδιώτη επιχειρηματία.

Επιπλέον, υπό το βάρος της πανδημίας αναβαθμίστηκαν πολλές από τις λειτουργίες της ΜΕΘ/Α’ΠΠ με  σημαντικότερη αναβάθμιση την εισαγωγή του συστήματος ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς Critis.  Το εν λόγω σύστημα εξασφαλίζει την άμεση πρόσβαση σε όλες τις ιατρικές και νοσηλευτικές πληροφορίες διευκολύνοντας σημαντικά το ιατρικό και το νοσηλευτικό έργο ειδικά στις συνθήκες της απομονωμένης νοσηλείας που η πανδημία επιβάλλει