Τηλέφωνα Νοσοκομείου  
Τηλεφωνικό Κέντρο 2107763100
Αυτόματο Τηλεφωνικό Κλείσιμο Ραντεβού - ΙΑΣΙΣ 1535
Γραφείο Διοικητή 2107781585
Γραφείο Αναπληρωτή Διοικητή 2107788869
Γρ. Προϊσταμ. Διοικητικής Διεύθυνσης 2107719984
Γρ. Προϊσταμ. Διοικητικής Υποδ/νσης 2107719980
Γρ. Προϊσταμ. Τμήματος Προσωπικού 2107763221
Πρωτόκολλο 2107763254
Γρ. Προϊσταμ. Τμήματος Κινήσεως Ασθενών 2107470119
Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων 2107763620-1
Γρ. Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/τριών Υπηρεσιών Υγείας 2107763640
Γρ. Προϊσταμ. Εξωτερικών Ιατρείων 2107790439
Λογιστήριο Εξωτερικών Ιατρείων 2107763112
Γρ. Επόπτη Δημόσιας Υγείας 2107763649
Προϊστάμενος Κοινωνικής Υπηρεσίας 2107485358
Προϊστάμενος Τμήματος Παραϊατρικών Επαγγελμάτων 2107717976
Γρ. Προϊσταμ. Οικονομικής Υποδ/νσης 2107786700
Γρ. Προϊσταμ. Οικονομικού Τμήματος 2107710278
Λογιστήριο 2107798640
Γραφείο Προμηθειών 2107770700
Γρ. Προϊσταμ. Τμήματος Προμηθειών 2107754095
Προϊστάμενος Τμήματος Πληροφορικής 2107719985
Γραφείο Τμήματος Πληροφορικής 2107763287
Γρ. Προϊσταμ. Τμήματος Διαιτολογίας-Διατροφής 2107782645
Υπεύθυνος ΚΕΚ 2107472902
Γρ. Προϊσταμ. Τεχνικής Διεύθυνσης 2107707484
Γρ. Προϊσταμ. Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 2107773687
Γρ. Προϊσταμ. Νοσηλευτικής Διεύθυνσης 2107786888
Γρ. Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Σχολής «Σοφία Σλήμαν» 2107704748
Γρ. Δ/ντη Ιατρικής Διεύθυνσης 2107757156
Επιστημονικό Συμβούλιο 2107787723
Γρ. Προϊσταμ. Νοσηλ. Γενικού Εφημερίου 2107706216
Γραφείο Γενικού Εφημερίου 2107763416
Γρ. Δ/ντη Φαρμακείου 2107473965